INWESTYCJA MIESZKANIOWA I TOWARZYSZĄCA
PRZY UL. KRESOWEJ W ZAMOŚCIU

KONCEPCJA URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNA